Lezecké kroužky 2020/2021

Lezecké kroužky jsou organizovány Horolezeckým oddílem ASPV SOŠ Šumperk, z.s.

Pondělí 16.30 - 18.00 (pokročilí) Iva Binasová, ra.do.st@seznam.cz NAPLNĚNO
Úterý 15.30 - 17.00 (začátečníci) Roman Zajíc, zajic@edusum.cz NAPLNĚNO
Středa 15.30 - 17.00 (začátečníci) Daniela Tichá, danielaticha@seznam.cz NAPLNĚNO
Čtvrtek 15.30 - 17.00 (pokročilí) Jan Sýkora, sykora@edusum.cz NAPLNĚNO
17.00 - 18.30 (pokročilí) Jiří Kessler, kessler@atlas.cz NAPLNĚNO

Bližší informace o volných místech a přihláškách je možné získat u jednotlivých vedoucích kroužků.

Lezecké kroužky jsou určeny především pro děti a mládež ve věku 6 - 15 let.

Lezecké kroužky pro začátečníky

Začínající lezci se především seznámí s bezpečnostními pravidly, vázání základních uzlů, používání jisticích pomůcek, základy jištění. 

Kroužky probíhají v měsících říjen - květen. Cena kroužku je 1 600 Kč.

Lezecké kroužky pro pokročilé

Pro aktivnější a zapálenější děti, které lezení opravdu zaujalo, a chtějí se mu systematičtěji věnovat je určen kroužek pro pokročilé, ve kterém se zaměří na zlepšení lezecké úrovně, seznámí s teorií i praxí lezeckého tréninku. 1x až 2x za sezonu se jezdí lézt na cvičné skály (Městské skály, Rabštejn, apod.) a do lezeckých center (Flashwall Olomouc). 

Kroužky probíhají v měsících září - červen. Cena kroužku je 2 200 Kč.

 

Lezení je velmi rizikový sport, v lezeckém kroužku jsou proto přísná pravidla kázně a kontroly, aby bylo riziko úrazu minimalizováno na nejnižší možnou míru.

Sportovní oblečení neomezující pohyb je nezbytné! Sedáky a lezečky je možné zapůjčit.

 

V případě plné obsazenosti nebo nevyhovujícího termínu lezeckých kroužků mohou děti navštěvovat stěnu za doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let kdykoliv během provozní doby pro veřejnost. O zaškolení nováčků se postará službu konající dozor.