Minisoustředění

10.11.2021 11:18

O uplynulém víkendu z 5. na 6. listopadu 2021 proběhlo pro mladší děti pod vedením trenérů Romana Zajíce a Daniely Tiché minisoustředění s přespáním na naší stěně. Podle reakcí všech účastníků se akce vydařila. A tak nezbývá poděkovat dětem za účast, rodičům za důvěru a trenérům za skvěle povedenou akci.